กรณีที่ท่านเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อระบบสรุปรายการสั่งซื้อแล้ว โปรดกดปุ่ม “ชำระผ่านบัตรเครดิต” เพื่อทำรายการต่อกับระบบของธนาคารจนครบขั้นตอน จึงจะถือว่าใบสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ 
 
Installment payment
บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
สาขา 1 :9/102 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เลขที่ใบสั่งซื้อ
วันที่ 1 มกราคม 2564
รวม 0.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม % 0.00
รวมทั้งสิ้น 0.00
ท่านสามารถใช้หมายเลขชำระเงิน (Pay Code/Ref Code) รหัสบริษัท (Comp Code) และ ยอดเงินที่ต้องชำระ จาก SMS เพื่อชำระเงิน ณ ช่องทางที่ท่านเลือก กรณีที่ท่านเลือกช่องทางการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เมื่อระบบสรุปรายการสั่งซื้อแล้ว โปรดกดปุ่ม “Credit Card Payment” เพื่อทำรายการต่อกับระบบของธนาคารจนครบขั้นตอน จึงจะถือว่าใบสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
Installment payment